Školenie

21. Jún. 2012

POZVÁNKA

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Krupina s RPPK BBSK pripravili pre svojich členov v rámci PRV vzdelávacie aktivity súčasťou ktorých je aj téma:

"Výroba tradičných regionálnych potravín a jedál z domácej produkcie"

 

Školenie je financované z prostriedkov EÚ, uskutoční sa dňa 30.06. – 02. 07. 2010 v penzióne "u Mlynárky" v Dudinciach pri hlavnej ceste Krupina – Šahy, žltá budova.

 

30. júna 2010 - streda

07:00 hod – 08:00 hod prezentácia, raňajky

08:00 hod – 10:00 hod prednáška – „Podmienky, požiadavky na výrobu malých
množstiev potravín – domáce spracovanie, predaj, výroba
výrobkov pre spol. podujatia – doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

10:00 hod – 11:00 hod tréning – výroba víťazných jedál súťaže –„Tradičná chuť HONTU“ ( ďalej len TCHH)

11:00 hod – 12:00 hod prednáška – „Základy kulinárskej úpravy potravín – predbežná
úprava, spôsoby tepelnej úpravy, zmeny prebiehajúce pri tepelnej úprave potravín“ – doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

12:00 hod – 13:00 hod obed

13:00 hod – 14:00 hod prednáška – „Spôsoby konzervovania a predlžovania trvanlivosti potravín – chladenie, mrazenie, dohotovovanie pokrmov – Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

14:00 hod – 15:00 hod tréning – výroba víťazných jedál súťaže TCHH

15:00 hod – 17:00 hod prednáška – „Senzorické posudzovanie potravín a tradičných jedál – zásady, podmienky posudzovania, stupnice pre posudzovanie a pod. – Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

18:00 hod – 19:00 hod večera

19:00 hod – 21:00 hod wellnes centrum

01. júla 2010 - štvrtok

07:00 hod – 08:00 hod prezentácia, raňajky

08:00 hod – 09:00 hod prednáška – „Metódy autentifikácie tradičných potravín a jedál
- spôsoby odhalenia falšovaných potravín a jedál, určenie
pôvodu potraviny genetickými metódami, analytickými
metódami, senzorické rozlišovanie falšovaných výrobkov a
jedál – Ing. Radoslav Židek, PhD.

09:00 hod – 10:00 hod tréning – výroba víťazných jedál súťaže TCHH

10:00 hod – 11:00 hod prednáška –„Hygienické zásady pri výrobe trad. výrobkov,jedál
– príručky správnej výr. praxe – doc. Ing. Jozef Golian, Dr

11:00 hod – 12:00 hod prednáška –„Spôsoby rozlišovania tradičných jedál od bežných
jedál na základe surovinovej skladby, spôsobu úpravy a
zachovanie výživnej hodnoty – Ing. Radoslav Židek, PhD.

12:00 hod – 13:00 hod obed

13:00 hod – 14:00 hod prednáška –„Výroba tradičných špecialít podľa regiónov a
podľa ročných období (výroba zabíjačkových špecialít,
husacie hody, svadobné jedlá, bačovské jedlá a pod.
- MVDr. Oľga Ľuptáková

14:00 hod – 17:00 hod tréning – výroba víťazných jedál súťaže TCHH

18:00 hod – 19:00 hod večera

19:00 hod – 23:00 hod spoločenský večer

02. júla 2010 – piatok

07:00 hod – 08:00 hod prezentácia, raňajky

08:00 hod – 10:00 hod prednáška – „Zásady predaja tradičných potravín a jedál (hody,
vinobranie, vianočné trhy, ...) – MVDr. Oľga Ľuptáková

10:00 hod – 12:00 hod tréning – výroba víťazných jedál súťaže TCHH

12:00 hod – 13:00 hod obed

13:00 hod – 15:00 hod prednáška – „Tradičné potraviny, jedlá a nápoje ako súčasť

agroturizmu a vidieckej politiky – získavanie podpory,
združenia, spôsoby prezentácie, webové stránky, prezentačné
podujatia, výstavy – MVDr. Oľga Ľuptáková

15:00 hod – 16:00 hod prednáška – „Možnosti šírenia osvety tradičných potravín a
jedál – letné školy, detské tábory, kurzy na dievčenských
školách a pod. – Ing. Radoslav Židek, PhD.

16:00 hod – 17:00 hod prednáška – „Zásady zriaďovania pohostinstiev tradičných
jedál a nápojov – ekonomické a zdravotné aspekty, dopady
na rozvoj zamestnanosti – doc. Ing. Jozef Golian, Dr.

17:00 hod – 18:00 hod večera

Každý účastník školenia dostane štúdijný materiál v písomnej a elektronickej podobe a certifikát, oprávňujúci vyrábať víťazné tradičné jedlá HONTU.

Nový exkluzívny penzión poskytuje možnosti využitia voľného času vo welnes centre a ďalšie služby, www.umlynarky.sk. Prineste si so sebou plavky.