Tradičná chuť Podpoľania - Hrochoť

Jun. 16. 2015

Obec Hrochoť, Občiasnke zruženie Tradičná chuť regiónov Slovenska (TCHRS), Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Zvolen (RRPK) so spoluorganizátormi: Banskobystrický samosprávny kraj, Obce a mestá regiónu Podpoľanie, Občianske zrduženie Podpoľanie.

Vás pozývajú na podujatie Tradičná chuť Podpoľania v Hrochoti 27.6.2015