Tradičná chuť Podpoľania 2014

Jul. 15. 2014

Mesto Hriňová,MAS Podpoľanie,OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Zvolen Vás pozývajú na


Tradičná chuť Podpoľania

v Hriňovej 19.júl 2014

Podpolianske námestieSúťažná príprava tradičných jedál na mieste v čase 8.00-12.00 hod.

Hodnotenie jedál 13.00 hod.

Vyhodnotenie súťaže 13.00-14.00 hod.

Verejná ochutnávka tradičných jedál—14.00 hod.

Vystúpenie DFS Hviezdička a ŽSS Hriňovčianky

Kultúrny program detí prepojený s myšlienkou: ,,Slovensko je moja

Zem, čo zasadím, to tu zjem“

Súťaže kulinárskych zručností

Odborný seminár k bezpečnosti potravín a surovín produkovaných na

Prezentácia regiónu Podpoľanie

Potraviny očami detí– výstavka ručných prác

Predaj ľudovo– umeleckých výrobkov

Ukážky remeselných zručností

 

Prihlášku do súťaže nájdete na internetovej stránke www.hrinova.sk