Tradičná chuť Podpoľania 2013

Jun. 06. 2013

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Zvolen, OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska, Obec Očová Vás pozývajú na ďalší ročník súťaže "Tradičná chuť Podpoľania 2013", ktorá sa uskutoční dňa 22. júna 2013 o 8.00 hod. v obci Očová, Remeselný dvor.

 

Program:
Príprava jedál na mieste 8.00 - 12.00 hod.
Hodnotenie jedál priebežne po uvarení do 13.00 hod.
Vyhodnotenie súťaže 13.00 - 14.00 hod.
Verejná ochutnávka tradičných jedál - 14.00 hod.
Kultúrny program
Prezentácia poľnohospodárskych, potravinárskych,
spracovateľských a obchodných firiem.

 

Sprievodné akcie:
Kultúrny program detí prepojený s myšlienkou:
„Slovensko je moja Zem, čo zasadím, to tu zjem"
Súťaže kulinárskych zručností
Odborný seminár k bezpečnosti potravín a surovín
produkovaných na Slovensku.
Výstava - prezentácia regiónu Podpoľanie
Potraviny očami detí - výstavka ručných prác
Ponuka víťazných jedál zo sútaže
Predaj ľudovo-umeleckých výrobkov
Ukážky ručných prác a remeselných zručností.